Lielplatones muiža un parks

9 Stops
Distance: 1000  Loop

Pirmo reizi hronikās Lielplatone (Groβ-Platon) minēta jau 1500. gadā, savukārt 17. gadsimtā muiža tikusi dēvēta par Šēnverderi, tāpat kā Kurzemes hercoga Fridriha Ketlera kanclera ģimenei piederošais īpašums Pomerānijā. No 19. gs. Lielplatones muiža piederēja baroniem Hāniem.

Tūre izstrādāta ar "KultūrELPA", "Valsts kultūrkapitāla fonda", LR "Kultūras ministrijas" un Jelgavas novada atbalstu. Audio ierunājusi Kristīne Kode.

Start Tour